การเคลมสินค้า

 

ระยะเวลาประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน 1 ปี  หรือ ( ตามประเภทสินค้า )

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • สินค้าต้องอยู่ในระยะเวลาประกันที่กำหนด
 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี อาทิเช่น แตก / บุบ / ชำรุด / ไหม้ / มีคราบน้ำ / คราบสนิม  / อุปกรณ์ใดๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก ชำรุด หลุด แตก  อันเกินจากการกระแทก หรือตก 
 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง ซ่อม แก้ไข จากบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ สัตว์ แมลง ไฟกระชาก วัตถุระเบิด หรือ การตั้งใจกระทำของมนุษย์ อาทิ การทุบ ตี หรือ พ่นสี
 • Lable หมาลเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติ้กเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลาง ถูกแก้ไข ปิดทับ จนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญได้

กรณี การเคลมสินค้า ภายใน 7 วัน ( เปลี่ยนใหม่ )

 • ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน ( เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี )
 • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 • ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
 • มีอุปกรณ์ภายในชุดครบ ไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่ และ ไม่มีรอย

 

กรณี การเคลมสินค้าปกติ ระยะเวลาเกิน 7 วัน ( ซ่อม/ เปลี่ยนใหม่ / ทดแทนด้วยสินค้าใกล้เคียง )

 • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน 
 • ทดสอบแล้วมีอาการเสียจริง
 • สินค้าอยู่ในระยะเวลาประกันสินค้า

 

สินค้านอกประกัน 

กรณีทางร้านตรวจสอบสินค้าในประกันพบสภาพผิดปกติ หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเป็นสินค้านอกประกัน ไม่สามารถเคลม หรือ เปลี่ยนตัวใหม่ได้ ( ขึ้นกับข้อมูล หรือ หลักฐานการ unbox สินค้า )  หากลูกค้าต้องการซ่อม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ และ ค่าขนส่งเอง


หมายเหตุ :

 • ลูกค้าต้อง ถ่ายวีดีโอการ unbox สินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูล หรือหลักฐานประกอบ ในการเคลมสินค้า หากไม่มีหลักฐานประกอบ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การรับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี
 • กรณีแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด และได้ส่งสินค้าออกไปแล้ว ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เพิ่มเติมเองทั้งหมด
 • กรณีสินค้ามีปัญหาด้านการจัดส่งหรือ สูญหาย รบกวนแจ้งกลับเพื่อตรวจสอบภายใน 7 วันหลังมีการส่งออก ( ขึ้นกับช่องทางการสั่งซื้อ) ทางร้านไม่สามารถ ตรวจสอบหากเกินเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยทุกกรณี 

 

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1.  ลูกค้าติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง Line Official เพื่อส่งข้อมูลในการเคลมสินค้า

2. ส่งข้อมูลประกอบการเคลมสินค้า ดังนี้ 

 • รุ่นสินค้า
 • หมายเลขสินค้า ( Serial No.)
 • ช่องทางการสั่งซื้อ
 • อาการสินค้า รวมถึง รูปภาพ หรือ วีดีโอประกอบอาการ
 • วันที่ซื้อสินค้า 
 • เอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อขายได้ ( ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ) 

 

3. บริษัทฯ ทำการตรวจสอบสินค้าของลูกค้าเบื้องต้น ประกอบด้วย อาการเสีย และ เงื่อนไขการรับประกัน 

4. หากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการประกันสินค้า บริษัทฯ จะส่งใบรับเคลมสินค้าให้พร้อมข้อมูลสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าผ่านบริการขนส่ง 

5. เมื่อลูกค้าได้รับใบเคลมสินค้า ให้กรอกข้อมูล และ ปริ้นเอกสาร ใบเคลมส่งมาพร้อมสินค้าตามที่อยู่ที่กำหนด 

6. สินค้าที่ส่งเคลม จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซม ในเวลาประมาณ 10 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้า โดยบริษัทจะรับผิดชอบในการส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าเอง

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐานทุกกรณี


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้